DOKUMENTY

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 47 W SOSNOWCU (11. 03. 2024r.)

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY 2023-2024

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

PLAN PRACY SZKOŁY

RODO

REGULAMIN MONITORINGU

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO

Procedura funkcjonowania biblioteki szkolnej w trakcie epidemii COVID-19

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ W ZWIĄZKU Z EWENTUALNYMI ZACHOROWANIEM Z POWODU SARS-COV-2 I Z EWENTUALNYM POTWIERDZONYM ZACHOROWANIEM W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 47 IM. JANA BRZECHWY W SOSNOWCU

ZASADY I PROCEDURY NAUCZANIA HYBRYDOWEGO / ZDALNEGO

Załączniki:
Download this file (Statut.pdf)Statut - 11.03.2024r.[ ]2329 kB
Download this file (SP-47-Koncepcja-pracy-szko-y.pdf)Koncepcja pracy szkoły[ ]327 kB
Download this file (program wychowa~.pdf) Szkolny Program Wychowawczo - Profilaktyczny[ ]389 kB
Download this file (2017-2018-SP-47-WSDZ.pdf)Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego[ ]589 kB
Download this file (PRZEDMIOTOWY SY~.pdf)PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z BIOLOGII[ ]199 kB
Download this file (PSOew2019.pdf)PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA – EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA [ ]552 kB
Download this file (pso-przyrodakl4.pdf)PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZYRODY[ ]881 kB
Download this file (PSO polski 21.pdf)PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO[ ]153 kB
Download this file (Informatyka przedmiotowe-zasady-oceniania.pdf)PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z INFORMATYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ [ ]664 kB
Download this file (Technika przedmiotowe-zasady-oceniania.pdf)PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z TECHNIKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ[ ]651 kB
Download this file (PSO Z WF.pdf)PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO[ ]115 kB
Download this file (PSO_EDUKACJA DL~.pdf)PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA[ ]56 kB
Download this file (zasady oceniania z historii.pdf)PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII[ ]274 kB
Download this file (pzo_matematyka ~.pdf)PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI[ ]231 kB
Download this file (Przedmiotowe za~.pdf)PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z FIZYKI W SP 47[ ]115 kB
Download this file (Zarzadzenie1monitoring.pdf)Zarządzenie w sprawie utrzymania monitoringu wizyjnego w SP 47 w Sosnowcu[ ]234 kB
Download this file (Zarzadzenie2monitoring.pdf)Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu monitoringu wizyjnego [ ]231 kB
Download this file (Klauzula_informacyjna.pdf)Klauzula informacyjna Załącznik do Regulaminu monitoringu wizyjnego [ ]545 kB
Download this file (Regulamin_monitoringu.pdf)Regulamin monitoringu[ ]504 kB
Download this file (Zasady oceniania z wf realizowanego_zdalnie.pdf)PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WF REALIZOWANEGO ZDALNIE[ ]46 kB
Download this file (Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego w SP47.pdf)Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego[ ]1027 kB
Download this file (Procedura_funkcjonowania_biblioteki_szkolnej.pdf)PROCEDURA FUNKCJONOWANIA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W TRAKCIE EPIDEMII COVID-19[ ]281 kB
Download this file (Procedura_postępowania_w_zakresie_profilaktyki_zdrowotnej_w_związku_z_ewentualnymi_zachorowaniami_z_powodu_SARS.pdf)Procedura postępowania w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z ewentualny[ ]468 kB
Download this file (nauczanie_zdalne_procedury.pdf)Zasady i procedury nauczania hybrydowego / zdalnego [ ]72 kB
Download this file (plan2324.pdf)PLAN PRACY SZKOŁY[ ]374 kB
Download this file (PSO Z JEZYKA AN~.pdf)PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO[ ]392 kB
Download this file (Religia system_~.pdf)PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z RELIGII DLA KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ[ ]322 kB
Download this file (Religia system ~.pdf)PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z RELIGII DLA KLASY II SZKOŁY PODSTAWOWEJ[ ]397 kB
Download this file (Religia pso kl ~.pdf)PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z RELIGII DLA KLASY III SZKOŁY PODSTAWOWEJ[ ]308 kB
Download this file (Religia pso_kl_~.pdf)PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z RELIGII DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ[ ]341 kB
Download this file (Religia pso_kla~.pdf)PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z RELIGII DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ[ ]348 kB
Download this file (Religia pso_VII~.pdf)PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z RELIGII DLA KLASY VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ[ ]436 kB
Download this file (Religia pso_k_V~.pdf)PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z RELIGII DLA KLASY VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ[ ]448 kB
Download this file (Zzasady ocenian~.pdf)PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z CHEMII[ ]35 kB
Download this file (Wewnątrzszkolne~.pdf)Wewnątrzszkolne zasady oceniania z WOS[ ]542 kB