KALENDARZ 2023/24

 

TERMINY ZWIĄZANE Z KLASYFIKACJĄ W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

I półrocze

08 .12.2023 r. -   wystawienie proponowanych ocen semestralnych    (zagrożenia)

05.01.2024 r. -   ostateczne wystawienie ocen

11 .01.2024 r. -  konferencja klasyfikacyjna i zatwierdzająca wyniki klasyfikacji oraz podsumowująca pracę  szkoły w I półroczu

12.01.2024 r. – przekazanie informacji o klasyfikacji  rodzicom dziennik elektroniczny Librus

 

II półrocze

13.05.2024 r. -  wystawienie proponowanych ocen semestralnych    (zagrożenia)

10.06.2024 r. - ostateczne wystawienie ocen rocznych i końcowych

13.06.2024 r. - konferencja klasyfikacyjna oraz zatwierdzająca wyniki klasyfikacji

  1. 06.2024 r. - podsumowująca pracę szkoły w roku szkolnym 2023/2024

Dni wolne i do odpracowania:

14.10.2023- DEN wolny od zaj. dydaktycznych (sobota)

01.11.2023r – wolny (środa)

11.11.2023r – wolny- święto (sobota)

23.12.2022r – 01.01.2023r - Przerwa świąteczna - Boże Narodzenie

06.01.2024r – dzień wolny, święto Trzech Króli (sobota)

29 01.-11.02.2024r – ferie zimowe

  1. 03 – 02. 04. 2024r - Wiosenna Przerwa świąteczna - Wielkanoc

29-30. 04. 2024r oraz 02.05.2024r dni wolne – opieka

01.05. 2024r, 03.05. 2024r – dni wolne: Święto Pracy, Rocznica Uchwalenia Konstytucji

30.05. 2024r  - dzień wolny, Boże Ciało

31.05. 2024r – dzień wolny

31.05.2024r – odpracowany w sobotę 30 września 2023r – festyn rodzinny „ dzień pieczonego ziemniaka”

21.06. 2024r – zakończenie zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2023/2024

 Egzamin ósmoklasisty 14-16. 05.2024

W roku szkolnym 2023/2024 w naszej szkole nie odbywa się egzamin ósmoklasisty.

 

1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

4 września 2023 r.

Podstawa prawna:
§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.).

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2023 r.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm).

3.

Ferie zimowe

  • 15 - 28 stycznia 2024 - dolnośląskie, mazowieckie, opolskie i zachodniopomorskie,
  • 22 stycznia - 4 lutego 2024 - podlaskie i warmińsko-mazurskie,
  • 29 stycznia - 11 lutego 2024 - lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie i śląskie,
  • 12 - 25 lutego 2024 - kujawsko - pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie i wielkopolskie.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn.zm.).

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

28 marca – 2 kwietnia 2024 r.


Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.).

5.

Egzamin ósmoklasisty
z języka polskiego.

14 maja 2024 (wtorek) godz. 9.00
 

6.

Egzamin ósmoklasisty
z matematyki.

15 maja 2024 (środa) godz. 9. 00

7.

Egzamin ósmoklasisty
z języka angielskiego
(opcjonalnie innego języka nowożytnego).

16 maja 2024 (czwartek) godz. 9. 00

 

8.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w szkołach

21 czerwca 2024 r.
Podstawa prawna:
§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z póź., zm.).

9.

Ferie letnie

22 czerwca - 31 sierpnia 2024 r.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.).