DLA RODZICÓW

_____________________

NUMER KONTA BANKOWEGO RADY RODZICÓW
Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 47 w Sosnowcu

31 1320 1465 7550 0504 2000 0001
Przy wpłatach prosimy podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

_______________________