NAUCZYCIELE

Nauczyciele 2023/2024


DYREKTOR SZKOŁY: mgr Aneta Frugalska

WICEDYREKTOR SZKOŁY: mgr Adam Wojtyga

 
 


Religia
mgr Anna Głowacz
ks. mgr Dariusz Karoń

Etyka
mgr Przemysław Wydra

Edukacja wczesnoszkolna
mgr Edyta Cudak
mgr Iwona Gąsior

mgr Barbara Pawłowska
mgr Ewa Dorochowicz
mgr Roksana Przybylska
mgr Marzena Stajner
mgr Patrycja Wawrzyło
mgr Magdalena Nycz

Język polski
mgr Katarzyna Kasza
mgr Katarzyna Bochniak

Język angielski
mgr Joanna Broniarczyk

mgr Kamila Mokwińska
mgr Magdalena Nycz


Język niemiecki
mgr Artur Mastalerz

Muzyka
mgr Gabriela Golanka

Plastyka
mgr Gabriela Golanka

Historia
mgr
Jolanta Duśko


Wiedza o społeczeństwie
mgr Przemysław Wydra

Geografia
mgr Przemysław Wydra

Biologia
mgr Joanna Sypek

Przyroda
mgr Ewelina Latosik

 

Wychowawcy klas:

Ia – mgr Patrycja Wasik

Ib – mgr Iwona Gąsior

Ic - mgr Magdalena Nycz

IIa – mgr Edyta Cudak

IIb – mgr Barbara Pawłowska

IIIa – mgr Marzena Stajner

IIIb – mgr Roksana Przybylska

IVa – mgr Katarzyna Kasza

IVb – mgr Tomasz Kaczmarek

Va- mgr Katarzyna Mikołajek
 
Vb - mgr Przemysław Wydra

VIa - mgr Joanna Broniarczyk

VIb – mgr Katarzyna Bochniak

VIc – mgr Kamila Mokwińska

VIIa – mgr Ewelina Latosik

 

 


Chemia
mgr Justyna Orlikowska


Fizyka
mgr
Katarzyna Mikołajek

Matematyka
mgr Katarzyna Mikołajek
mgr Adam Wojtyg
a


Informatyka
mgr Tomasz Kaczmarek


Wychowanie fizyczne
mgr Ewa Kowalska - Szkriba
mgr Przemysław Wydra
mgr
Marta Zalewska


Edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Ewa Kowalska - Szkriba


Technika
mgr Tomasz Kaczmarek


Pedagog
mgr Małgorzata
Janus

Psycholog
mgr Małgorzata Przybyła-Pecka

Doradca zawodowy
mgr Barbara Dudzicz

Bibliotek
a
mgr Gabriela Golanka