Start

Mamy przyjemność zawiadomić całą społeczność szkolną, że w dniu 05. 02. 2020 r.
 Rada Pedagogiczna podjęła uchwałę zatwierdzającą kandydaturę Jana Brzechwy na Patrona
Szkoły Podstawowej nr 47 w Sosnowcu. Tym samym rozpoczynamy procedurę nadania imienia
naszej szkole.

Od 1 marca 2020 r. cena jednostkowa obiadu wynosi 3,50 zł