AKTUALNOŚCI

1 marca 2024 r. rozpocznie się rekrutacja do przedszkoli miejskich oraz szkół podstawowych.

 

 • Zgłoszenia kandydata do przynależnej mu obwodowej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 01.03.2024 r. (od godz. 12.00) – 19.03.2024 (do godz. 15.00)
 • Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną zgłoszeń o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy – Prawo Oświatowe 01.03.2024 r. (od godz. 12.00) – 20.03.2024 (godz. 15.00)
 • Opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
  27.03.2024 r. do godz. 15.00
 • Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
  do 30.03.2024 r. do godz. 15.00
 • Opublikowanie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
  31.03.2024 r. – godz. 12.00
 • Złożenie wniosku o przyjęcie do pozaobwodowej szkoły podstawowej (oraz obwodowej w terminie uzupełniającym) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 08.04.2024 r. (od godz. 12.00) – 19.04.2024 r. (do godz. 15.00)
 • Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia do 26.04.2024 r. (do godz. 13.00)
 • Opublikowanie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 29.04.2024 r. (do godz. 15.00)

 

Więcej informacji>>>>