EMOTKOWE POŻERACZE SMUTKÓW

 

W Szkole Podstawowej nr 47 im. Jana Brzechwy w Sosnowcu, za sprawą bardzo energicznej
i energetycznej Marty Florkiewicz- Borkowskiej, Nauczyciela Roku 2017, podj
ęliśmy się zadania uszycia poduszek – emotek a tym samym przystąpiliśmy do udziału w ogólnopolskim projekcie eTwinning
o nazwie:             

„Emotkowe Pożeracze Smutków”.

Koordynatorem programu w naszej szkole została Pani Dyrektor Aneta Frugalska

Projekt polega na ręcznym uszyciu poduszek  przez uczniów szkoły oraz przekazaniu ich wybranej instytucji lub organizacji – Domu Dziecka, Hospicjum lub innej.

Kolejne etapy projektu, które do tej pory zrealizowaliśmy to:

  1. Zamówienie i podział materiałów
  2. Udział w szkoleniu z szycia poduszek, które odbyło się 12 grudnia 2020 roku
  3. Przekazanie poduszek wybranej instytucji 23 grudnia 2020r – wybraliśmy Rodzinny Dom Dziecka  „ Mistarzowo” ze Sławkowa
  4. ……. No i szyjemy dalej, bo dobro uzależnia………….. planujemy uszycie jeszcze co najmniej 37 poduszek,
    9 dla Rodzinnego Domu dziecka w Bieszczadach i pozostałe dla dzieci z Sosnowieckiego
    Zespół Opiekuńczo - Wychowawczy nr 4 Centrum Opiekuńczo - Wychowawczego Pomocy Dziecku i Rodzinie.

Oto dowody naszej pracy :
Podział materiałów i szkolenie z szycia…

   
   
   
  

  Szycie……

Przekazanie poduszek 23 grudnia 2020r

Radość na buziach dzieciaków, emocje jakie temu towarzyszyły są nie do opisania…..