AKTUALNOŚCI

W czwartek 30 maja, w ramach zajęć zawo­doznawczych, gościli­śmy w naszej szkole dwóch panów policjan­tów. Odwiedzili nas, aby przybliżyć zawó­d, który wykonują. Uczniowie dowiedzieli się, jakie cechy po­winien mieć dobry po­licjant, jaka jest ścieżka edukacyjna i awansowania, jak wyg­lądają egzaminy w cz­asie rekrutacji, czym się zajmują policj­anci. Bardzo ważną informacją było to, że przyszły policjant musi mieć  NIEPOSZLA­KOWANĄ OPINIĘ  i bycie policjantem to nie jest zwykła praca, lecz SŁUŻBA dla innyc­h.