AKTUALNOŚCI

  31.08. 2019 r. uczniowie z rodzicami uczestniczyli w wydarzeniu: „Spacer: Przeciw nawale 1939 – historia BON Sosnowiec”

Spacer historyczny został przygotowany przez Klub Przewodników Turystycznych im. Pawła Solarza PTTK Oddział im. A. Janowskiego w Sosnowcu wraz z Fundacja im. Grupy Operacyjnej "Śląsk" 1939.
Mieszkańcy miasta, uczniowie spacerowali śladami Wojska Polskiego w Sosnowcu i Batalionu Obrony Narodowej „ Sosnowiec”. Uczestnicy wydarzenia poznali wojskową historię Sosnowca i losy chłopaków z Zagłębia, którzy w 1918 przegonili zaborców, w 1920 poszli na wojnę z bolszewikami, w 1938 zajmowali Zaolzie, a we wrześniu 1939 roku bili się z Niemcami. 1 i 2 września 1939 roku 35 km od Sosnowca, pod Mikołowem, Gostynią i Wyrami po polskim kontrataku Niemcy musieli się wycofać za granicę. Był tam też batalion z Sosnowca.
 Członkowie spaceru zobaczyli m.in.: punkt zborny Batalionu Obrony Narodowej „ Sosnowiec” przy ulicy Ordonównej, budynek SP nr 19 przy ulicy Składowej, gdzie w czasie wojny utworzono Dulag, most graniczny pomiędzy Zagłębiem Dąbrowskim a Górnym Śląskiem nad Brynicą, tablicę upamiętniającą śmierć 20 Polaków rozstrzelanych przez hitlerowców podczas egzekucji 4 września 1939 roku przy ulicy Mościckiego.