DOKUMENTY

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 47 W SOSNOWCU (tekst ujednolicony z dnia 16.01.2019r.)

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

RODO