AKTUALNOŚCI

ZARZĄDZENIE NR 39 PREZYDENTA MIASTA SOSNOWCA z dnia 28 stycznia 2019r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do publicznych przedszkoli i szkół. plik pdf.

Terminy postępowania rekrutacyjnego

Czynności rekrutacyjne

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

     1.   Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę 
w postępowaniu rekrutacyjnym

01.03.2019r. – 11.03.2019r.
(do godz. 15.00)

03.06.2019r. – 07.06.2019r.                             (do godz. 15.00)

2.      Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych

18.03.2019r.                              (do godz. 12.00)

12.06.2019r.                              
 (do godz. 12.00)

3.  Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

do  22.03.2019r.                      
(do godz. 15.00)

do 27.06.2019r.                         (do godz. 15.00)

4.        Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

25.03.2019r.                         
 (do godz. 12.00)

30.06.2019r.                           
 (do godz. 12.00)

 WNIOSKI DO POBRANIA

- Zgłoszenie przyjęcia dziecka zamieszkującego w obwodzie*/Wniosek o przyjęcie dziecka sześcioletniego*do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej Nr 47 w Sosnowcu. plik pdf

- Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej dziecka zamieszkującego poza obwodem Szkoły Podstawowej Nr 47
w Sosnowcu. plik pdf

- Oświadczenia uczęszczania do SP 47 w Sosnowcu od 1 września 2019r. plik pdf