AKTUALNOŚCI

W związku z czasowym zawieszeniem funkcjonowania szkół i przedszkoli przesunięto część terminów związanych
z postępowaniem rekrutacyjnym.
13. 03. 2020r.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, w roku szkolnym 2020/2021 2021 do klas I: publicznych szkół podstawowych ogólnodostępnych, dla których Miasto Sosnowiec jest organem prowadzącym.

l.p.

 

Czynności rekrutacyjne

Termin

w postępowaniu

rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu

uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez  kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

02.03.2020 r. –
- 12.03.2020 r.
do godz. 15.00

01.06.2020r. –
- 05.06.2020 r. do godz. 15.00

2.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

22.04.2020 r.
do godz. 12.00

10.06.2020 r.

do godz. 12.00

3.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

do 27.04.2020 r.
do godz. 15.00

do 17.06.2020 r. godz. 15.00

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

29.04.2020 r.

godz. 12.00

19.06.2020 r.

godz. 12.00

Terminy mogą ulec zmianie!!! Po szczegóły kliknij TUTAJ

 

ZARZĄDZENIE NR 45 PREZYDENTA MIASTA SOSNOWCA z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do publicznych przedszkoli i szkół. plik pdf.

Terminy postępowania rekrutacyjnego

l.p.

 

Czynności rekrutacyjne

Termin

w postępowaniu

rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu

uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez  kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

02.03.2020 r. –
- 12.03.2020 r.
do godz. 15.00

01.06.2020r. –
- 05.06.2020 r. do godz. 15.00

2.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

16.03.2020 r.
do godz. 12.00

10.06.2020 r.

do godz. 12.00

3.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

do 23.03.2020 r.
do godz. 15.00

do 17.06.2020 r. godz. 15.00

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

25.03.2020 r.

godz. 12.00

19.06.2020 r.

godz. 12.00

 

- Zgłoszenie przyjęcia dziecka zamieszkującego w obwodzie*/Wniosek o przyjęcie dziecka sześcioletniego*do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej Nr 47 w Sosnowcu. plik pdf

- Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej dziecka zamieszkującego poza obwodem Szkoły Podstawowej Nr 47
w Sosnowcu. plik pdf

- Oświadczenia uczęszczania do SP 47 w Sosnowcu od 1 września 2020 r. plik pdf

- Zgłoszenie dziecka do klasy II-VIII